Beogradski Brutalizam u Kolektivu

Beogradski Brutalizam jedna je od mogućih definicija arhitekture koja je dominirala 70ih i 80ih godina XX veka u Beogradu, pored socijalističke moderne ili internacionalnog stila, i koja je funkcionisala kao otvoren sistem oblika i značenja. Frenetična izgradnja u periodu koji je prethodio opštoj ekonomskoj krizi i krahu socijalističkog sistema stvorila je urbani estetski milje koji je uslovio različite supkulture, od kojih su neke prešle u urbane legende, koje i danas imaju odjek. Svesni ograničenja koje podrazumeva citiranje odredjenog stila kao…

Ovog vikenda u Beogradu održaće se Techfugees hakaton koji za cilj ima nastanak inovatnih i praktičnih tehnoloških rešenja namenjenih izbeglicama

Nakon puzanja, radoznalih otkrivanja i prvih koraka, Mikser House sada, već kao stasali trogodišnjak, sigurno korača kulturnom scenom regiona! Nazdravljamo