1-msrw8yn9aq7buyu4xzgpwg

Tribina: Balkanska migraciona ruta – juče, danas, sutra

Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje tribinu na temu “Balkanska migraciona ruta – juče, danas, sutra“, u sredu 21.09.2016. godine, sa početkom u 15h, Mikser house-u (Karađorđeva 46).

Tema tribine će biti aktuelni migracioni tokovi u Srbiji i Balkanu, koji su intenzivirani od jula 2015. godine. Diskutovaće se na temu primene terminologije u objašnjavanju ovih tokova, mogućnosti prikupljanja statističkih podataka, sagledaće se u istorijskom kontekstu migracije stanovništva na Balkanu i Evropi, tretiraće se aktuelna problematika promene demografske slike našeg kontinenta i u skladu sa tim kreiranje migracionih politika država Evropske Unije. Posmatraće se i migracije stanovištva u svetlu rastućeg terorizma i ksenofobije. Da li su migracije problem ili šansa, izazov ili prilika za Evropu?

Cilj tribine jeste da rasvetli prethodno izneta pitanja u domenu aktuelne migracione problematike, u eri globalnih migracionih tokova i najmasovnijih migracija od Drugog svetskog rata do danas.

Učesnici tribine, predstavnici institucija: Komesarijat za izbeglice Republike Srbije (KIRS), Ministarstvo za rad i zapošljavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da prisustvujete Tribini i date svoj doprinos uspešnom radu i formiranju kvalitetnih zaključaka koji mogu biti od pomoći nosiocima vlasti u rešavanju aktuelne migracione krize.