Okrugli sto

Okrugli sto: Uloga države i civilnog društva u izbegličkoj krizi

Uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji, organizacije Mikser i Fondacija Ana i Vlade Divac realizuju projekat Miksalište – Centar za prikupljanje i distribuciju pomoći izbeglicama koje prolaze kroz Srbiju.

Projekat će biti najavljen i predstavljen na okruglom stolu “Uloga države i civilnog društva u izbegličkoj krizi”. Okrugli sto će otvoriti ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji Arne Sannes Bjørnstad.

Okrugli sto “Uloga države i civilnog društva u izbegličkoj krizi” treba da objasni i definiše ulogu države i civilnog društva u izbegličkoj krizi. Koliko se Država oslanja na civilni sektor i koliko joj pomaže kada su u pitanju izbeglice koje u velikom broju dolaze u Srbiju. Postavlja se pitanje kako će država osigurati izbeglicama siguran smeštaj tokom zime, obzirom da prihvatni centar u Krnjači ne prihvata izbeglice koje nisu dobile prijavu u upravi policije.

Jedna od tema će biti i kako unaprediti saradnju države i civilnog društva koje je vrlo aktivno u pružanju pomoći izbeglicama i kakvi su dalji planovi civilnog drušva.

Moderator: Irina Ivić, novinarka RTS-a

Učesnici:

1. NJ.E, Arne Sannes Bjørnstad, ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji
2. Hans Fridrih Šoder – šef Predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za
izbeglice, UNCHR
3. Nenad Ivanišević – državni sekretar, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republieke Srbije
4. Vladimir Cucić, komesar, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije (tbc)
5. Ana Divac, predsednica Upravnog odbora Fondacije Ana i Vlade Divac
6. Ivan Lalić – izvršni direktor organizacija Mikser
7. Gordan Paunović- Info Park