barbed

Okrugli sto: Bezbednost izbeglica pre i nakon zatvaranja granica

Mikser organizacija, Fondacija Ane i Vlade Divac i Ambasada Kraljevine Norveške vas pozivaju da se pridružite okruglom stolu na temu: “Bezbednost izbeglica pre i nakon zatvranja granica”, koja će se održati 15. marta u 12 časova u Mikser House-u (Karađorđeva 46).

Nakon završetka debate, u 14 časova, na galeriji Mikser House-a ćemo otvoriti izložbu fotografija “Između sna i realnosti”, posvećene izbegličkoj krizi, a čiji su autori volonteri sa Miksališta, koji će tog dana kuvati i služiti specijalitete sa Bliskog istoka.

Učesnici:
1. H.E Arne SannesBjørnstad– Ambasador Kraljevine Norveške u Republici Srbiji
2. H.E Jean-Daniel Ruch – Ambasador Švajcarske u Republici Srbiji
3. Franc Fridrich Šoder– šef kancelarije UNHCR za Srbiju
4. Marijana Savić– Atina
5. Mitar Đurašković-MUP, Direkcija policije, Uprava granične policije-Odeljenje za
suzbijanje prekogranicnog kriminala ilegalnih migracija i trgovine ljudima
6. Ana Marie Alves Čurčić– novinarka Al Jazeera

Moderator: Ivan Lalić, izvršni direktor Miksera i Refugee Aid Miksališta

Debata će se pozabaviti daljim koracima države Srbije po pitanju migranata i njihove bezbednosti, kao i time kakvi su signali i poruke Evropske komisije i saveta Evrope i da li su država Srbija i civilni sektor spremni na sledeći korak u izbegličkoj krizi a to je obezbeđivanje osnovnih ljudskih prava i program kako da migranti koji dobiju azil u Srbiji budu uključeni u društvene tokove.

Više o Refugee Aid Miksalištu možete videti na linkuhttps://www.youtube.com/watch?v=PnZEpF5j46I

Izveštaj sa prvog okruglog stola možete videti na linkuhttps://www.youtube.com/watch?v=V457mmyaqTw