Refugee Aid Miksalište FOTO Marija Piroški (2)

Miksalište dobitnik „European Citizenship Award 2016“

Organizacija Mikser i Fondacija Ana i Vlade Divac, kao pokretači Refugee Aid Miksališta, dobitnici su nagrade “European Citizenship Award 2016” koja se dodeljuje istaknutim organizacijama i inicijativama koje su u prethodnoj godini ostvarile pozitivan uticaj na zajednicu, primenivši u praksi vrednosti evropske demokratije. U istom danu kada iz Londona pristiže vest o ovoj prestižnoj nagradi, Refugee Aid Miksalište saopštava i da, nakon pauze u trajanju od nedelju dana, ponovo počinje sa radom na adresi Gavrila Principa 15.

Nakon hitnih i efikasnih koordinacionih sastanaka održanih sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gradom Beogradom, UNHCR-om i nevladinim organizacijama, partnerima Refugee Aid Miksališta, pronađeno je rešenje  koje se tiče komunalnih, bezbedonosnih i finansijskih pretpostavki za nastavak rada centra za pomoć izbeglicama sa Bliskog istoka Miksališe 2.0.

U narednom periodu Refugee Aid Miksalište će prihvatati žene i porodice sa decom, kao i maloletnike bez pratnje, dok će muškarci koji putuju sami biti usmeravani na alternativnu lokaciju. Ovakvim rešenjem će  se smanjiti ogroman pritisak na Miksalište, ali i otvoriti proces zajedničkog delovanja svih aktera na humanitarnoj sceni na potezu Krnjača-Savamala, kako bi se kreiralo rešenje za održivi model pružanja pomoći izbeglicama svih ciljnih grupa. Verujemo da je humanitarno pitanje odličan primer efikasne saradnje vladinog i nevladinog sektora koji osim pomoći izbeglicama, šalje i pozitivnu sliku Srbije u svet.

U tom svetlu, priznanje  koje je sinoć stiglo iz Londona, iz Evropskog građanskog foruma, koji je nagradu za kampanju godine, pokretanje Refugee Aid Miksališta, dodelio Mikseru i Fondaciji Ana i Vlade Divac, motiviše i obavezuje na dalji rad na pružanju pomoći izbeglicama i afirmaciji osnovnih, civilazcijskih vrednosti. Ova nagrada je pokazatelj da je Miksalšte na evropskom nivou prepoznato kao izuzetno važan centar za pružanje pomoći izbeglicama na Balkanu i kao inicijativu koja promoviše humane vrednosti, solidarnost i empatiju i time pozitivno utiče na zajednicu i evropsko društvo uopšte.

Podsećamo, Miksalište je humanitarni centar nastao kao gradjanski odgovor na izbegličku krizu u čiji rad je uključen veliki broj humanitarnih organizacija kao što su UNHCR, Fondacija Ana i Vlade Divac, Praxis, Save the children, Médecins du Monde, CARE international, NRC, Novosadski humanitarni centar, Oxfam, Terre Des Homes, Lifegate, Karitas, Čovekoljublje i mnogi drugi. Za godinu dana postojanja preko 130 000 izbeglica je dobilo direktnu pomoć u hrani, odeći, obući, medicinskim pregledima, edukaciji. Kao distributivni centar, tim Miksaišta je  svakodnevno slao humanitarnu pomoć na granice i na taj način pomagao najugroženijim izbeglicama, posebno u zimskom periodu. U radu Miksališta je pomagalo preko 1200 volontera iz preko 68 zemalja sveta. Miksalište je ovogodišnji dobitnik godišnje nagrade „Doprinos godine Evropi“  koju dodeljuje Evropski pokret u Srbiji kao i Međunarodni evropski pokret.