Beleške o krizi, tom II na Mikser festivalu 2016

29.06.2016.

Umetnička grupa Zlap predstavlja u Beogradu, predstavlja pozorišni performans sa izuzetno kritičkim osvrtom na pitanje izbegličke krize kao globalnog pitanja i uz poseban akcenat na problem dece-izbeglica bez pratnje roditelja. Predstava se realizuje uz podršku grčkog Generalnog sekretarijata za medije i komunikacije i Ambasade Grčke u Beogradu. Od početka eskalacije izbegličke krize, Grčka se nalazi na prvoj liniji ključne bitke za odbranu principa slobode, otvorenog društva i humanosti, na kojima je utemeljena i sama ujedinjena Evropa.

Performans grupe Zlap kojim se, 12. juna, završio Festival Mikser 2016, predstavlja nastavak i razvoj predstave Atride: Beleške o krizi, tom I, koja je izvedena prošle zime u Atini, s ciljem da se da reč deci-izbeglicama i da njihov glas dopre do publike.

Kao in situ predstava, Beleške o krizi uključuje na različite načine specifične elemente zemlje i prostora u kom se izvodi, dajući istovremeno aktivnu ulogu i publici. „Želeli smo da postavimo ovaj politički performans u Beogradu, i drugde, kako bismo proširili poruku solidarnosti i kako bi se mogla uspostaviti evropska mreža svesti o odgovornosti prema deci-izbeglicama“, objašnjavaju tvorci predstave.

U performansu „Beleške o krizi, Tom II“ , grupa Zlap preispituje izbegličku krizu iz perspektive humanitarnih organizacija i prakse Zapada, postavljajući pitanje šta znači aktivizam i koje su na kraju granice između filantropije i humanitarizma.

Grupu Zlap čine Nikos Statopulos, Ilektra Fragiadaki, Rafika Sauis, Konstantina Krigu, Tomas Galatos, a predstava Beleške o krize održava se u sklopu programa Arts for Social Development, koji organizuje EUNIC (European Union National Institutes for Culture)

Program se realizuje uz podršku Ambasade Grčke, Generalnog sekretarijata za medije i komunikacije Grčke i hotela Excelsior u Beogradu.

Foto: Milica Drinić

decembar 2017.

novembar 2017.

oktobar 2017.

jul 2016.

jun 2016.

mart 2016.