Predavanje Dejane Kabiljo na Mikser festivalu

29.06.2016.

U okviru „Ženijalnih razgovora“ na Mikser festivalu, u Mikser House-u je predavanje održala Dejana Kabiljo.

Dejana Kabiljo je rođena je i odrasla u Splitu, a danas živi i radi u Beču, stvara umetnost, arhitekturu i dizajn za sve nas sa malim slabostima, lošim navikama i opsesijama.

Velikom izložbom u MAKu, Muzeju primenjene i savremene umetnosti u Beču, Dejana je lansirala svoju umetničku manufakturu „Kabiljo Inc.“ 2001. godine. Sa lakoćom se kreće između svetova ignorišući predefinisane kategorije umetnosti i dizajna, birajući da se igra vlastitim konceptom korisnog i beskorisnog. Predmete stvara sa dubokim poštovanjem prema materijalu, sa velikom dozom hrabrosti za eksperiment i opsesivnom brigom o izvedbi. Njeni radovi uvršteni su u kolekcije: MAKa u Beču, Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, Wien Museuma u Beču, kao i mnoge privatne zbirke.

Više na: http://www.kabiljo.com/flash.html

Foto: Vukašin Veljić

decembar 2017.

novembar 2017.

oktobar 2017.

jul 2016.

jun 2016.

mart 2016.