Konferencija Osetljivi grad na Mikser Festivalu 2016 / 3. dan

29.06.2016.

Centralna konferencija Mikser festivala pod nazivom „Osetljivi grad“, u okviru programske celine „Mikser razgovori“, ponudila je moguće pravce društvene, kulturne i ekonomske integracije izbeglica u evropsko društvo.

Detaljno: http://festival.mikser.rs/osetljivi-grad-na-mikser-festivalu-agenda/

10. jun / Osetljivi grad – Urbana integracija
 
***Danijela Milovanović Rodić (Srbija) – Refugee Housing
Branislava Đonin (Srbija) – Info Park
Robin van Eik, Jazz Dylan Tonna (Holandija) – The Working Refugees
Filip Milenković, Katarina Popović i drugi (Srbija) – Techfugees
Aleksandra Bobić (Italija) – EURISCE – Izazovi migracije: Uloga socijalnog preduzetništva u Italiji
Alexander Kader (Nemačka, Oman) – Integracija putem arhitekture
Building Proposals for Refugee Housing in Berlin
Claudia Herasme (USA) – NYC Planning Department
Ana Đorđević Petrović, Katarina Ćirilović (Srbija) – Naš Beograd
 
***Predavanje: Grad za sve – Rodno osetljivo planiranje grada / Eva Kail (Austrija) – City Office Vienna
 
***Završna radionica konferencije “Osetljivi grad”:
Smernice za programiranje Miksališta 2.0
Multikulturalni integracijski centar
Foto: Dario Marić, Vukašin Veljić

decembar 2017.

novembar 2017.

oktobar 2017.

jul 2016.

jun 2016.

mart 2016.