Izložba fotografija: Sarajevski okvir

25.03.2016.

Udruženje POGON je, u saradnji sa istaknutim bosanskohercegovačkim filmskim radnicima, realizovala projekat „Sarajevski okvir“ koji ima za cilj da kroz amatersku fotografiju učesnika i praktičan rad stručnjaka oživi poznate filmske lokacije u gradu Sarajevu.

Svjesni činjenice da film, kao jedan od najuspješnijih izvoznih proizvoda naše zemlje, trenutno nema određenu lokaciju na kojoj turisti, ali i građani naše zemlje mogu saznati više o filmskoj kulturnoj baštini naše zemlje, pokrenut je projekat Sarajevski okvir koji će dodatno oživeti ponudu grada Sarajeva i predstaviti regionu i svetu grad Sarajevo, bosanskohercegovačku filmsku baštinu i upehe koje ostvaruju umetnici iz BIH.

Foto: Marija Piroški

decembar 2017.

novembar 2017.

oktobar 2017.

jul 2016.

jun 2016.

mart 2016.