socijalisticka-arhitektura-beograda-1446737400

Beogradski Brutalizam u Kolektivu

Beogradski Brutalizam jedna je od mogućih definicija arhitekture koja je dominirala 70ih i 80ih godina XX veka u Beogradu, pored socijalističke moderne ili internacionalnog stila, i koja je funkcionisala kao otvoren sistem oblika i značenja.

Frenetična izgradnja u periodu koji je prethodio opštoj ekonomskoj krizi i krahu socijalističkog sistema stvorila je urbani estetski milje koji je uslovio različite supkulture, od kojih su neke prešle u urbane legende, koje i danas imaju odjek. Svesni ograničenja koje podrazumeva citiranje odredjenog stila kao skupa formi, govorimo o Beogradskom Brutalizmu pre svega kao o periodu, i kao urbanom pejzažu koji je formirao kulturu koju i danas delimo.

brur

Cilj programa je da se kroz seriju izložbi, projekcija, razgovora, predavanja i radionica sagleda i istraži ovaj period u beogradskoj arhitekturi koji je, kao deo kulturne sredine formirao identitet više generacija Beograđana. Odnos prema temi je aktivan, a ne ekskluzvno prikazivački – pre svega jer se bavimo tkivom koje je živo, objektima i formama koje su neprekidno u funkciji i koje traže otvoren pristup njihovoj prirodi.

Otvaranje programa u vidu otvorenog razgovora sa arhitektom Aleksandrom Stjepanovićem zakazano je za 14. april u 19h u galeriji Kolektiv u Karađorđevoj 53.

Više o projektu saznajte na zvaničnom sajtu Kolektiva.

 

Naslovna fotografija preuzeta sa portala vice.com