3m3

3M3: Konkurs za izlagačku sezonu 2016/17 u Galeriji Kolektiv

3M3 I izlagačka sezona 2016/2017
Galerija Kolektiv poziva na učešće u novoj sezoni programa 3M3 pod tematskim okvirom

REFLEKSIJE: Is it by mistake or design?

3M3 je programski format Galerije Kolektiv koji pruža uslove za realizaciju projekata mladih arhitekata iz Srbije i regiona, s akcentom na istraživačke radove, eksperimentalne prirode. Koncipiran je kao smenjujuća postavka izložbi u trajanju od 2 do 3 nedelje, u toku jedne izlagačke sezone. 3M3 je ujedno i poseban izlagački prostor: prozor Galerije Kolektiv (dimenzija 2.5 x 2.1 x 0.6 m/ zapremine 3m³) koji gleda na Karađorđevu ulicu.

Tematski okvir nove izlagačke sezone izložbenog prostora i programa 3M3 pod nazivom Refleksije: is it by mistake or design? nastoji da se obrati arhitektima i arhitektonskoj aktuelnosti kroz predloženi – reflektivni misaoni postupak kao metod. Višeznačnost pojma refleksije nagoveštava i podstiče spektar pristupa, rakursa i tumačenja heterogene (arhitektonske) savremenosti. 3M3 je prisutan u javnom prostoru ulice, čime je omogućena direktna i neprekidna interakcija i vidljivost postavke. Kao što podnaslov ove sezone sugeriše, postavka u prozoru, u očima prolaznika može izgledati kao kakva sistemska greška, igra percepcije ili sadržaj izgubljen u prevodu. Iz prethodnog, odraz podrazumeva neku vrstu prevodjenja ili tumačenja od strane aktera/autora/posmatrača, i time menja sadržaj, formu ili strukturu pozicije od koje se krenulo, poput glitch-a, smetnje u prijemu, dovoljno varljive da ne možemo sa sigurnošću tvrditi da li je u pitanju greška ili namera.

Predlozi za izložbu se prihvataju tokom cele sezone, počev od 6. oktobra 2016. godine. Pravo učešća imaju sve arhitekte i studenti arhitekture (pojedinačni autori ili grupe autora). Autorima se predlaže da ovu izložbu shvate kao priliku za izvođenje i stvaranje novih radova, pre nego za prezentaciju ili opisivanje postojećeg projekta. Realizacija ideja je moguća u bilo kom obliku koji može da se izvede u okviru prozora – instalacija, video, multimedia, grafički materijal, skulptura, maketa, i drugo.

Odabrani autori će svoje koncepte razvijati u saradnji sa timom galerije i kustosom Pavlom Stamenovićem, dok će Galerija Kolektiv pokriti produkcijske troškove. Sa sajta Galerije Kolektiv možete skinuti detaljne informacije kao i aplikacioni formular.

Pitanja u vezi sa programom 3M3 i prijave slati na mail: 3m3@kolektiv.rs